Skip to main content

חבילות אופיס ועוד- Office-SMB

אופיס ופתרונות נוספים לעסקים ומשתמשים פרטיים

מי אנחנו - Office-SMB  יצירת קשר - Office-SMB  Member Login  פתרונות נוספים ותוכנות  Office- פרטי חבילות  Office-SMB - תוכנות  Office-SMB - עמוד הבית   
וידאו צ'אט לאתר > Adobe Creative Cloud > אנטי וירוס ואבטחת אינטרנט > מרכזייה וירטואלית לעסקים  > Windows Server 2012 > Server 2012 ביצועי > כלי הצפנה וניוד מידע > AccessPoint >  

 

 

יכולת

Windows Server 2003 R2

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

קנה מידה וביצועים גבוהים

+-+-+
 

* מתאים ל- 64 מעבדים לוגיים ול-1 טרה-בייט (1TB) של זכרון (גרסאות x64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* מתאים ל256 מעבדים לוגיים ול-2 טרה-בייט של זכרון

 

* תומך ב-64 מעבדים לוגיים, 1 טרה-בייט של זכרון ו-512 מחשבים וירטואליים פעילים עם מארחי Mcrosoft Hyper-V

 

* אורחי Hyper-V יכולים לגשת ל-4 יחידות עיבוד מרכזיות (CPU) וירטואליות, 64GB של זכרון וכוננים קשיחים וירטואלים (VHD) של 2TB.

 

* תמיכת אשכולות עבור מספר כולל של עד 16 צמתים ו-1000 מחשבים וירטואליים.

* מתאים ל-640 מעבדים לוגיים ול-4TB של זכרון

 

* תומך ב-320 מעבדים לוגיים, 4TB של זכרון ו-1024 מחשבים וירטואליים פעילים עם מארחי Hyper-V.

 

אורחים Hyper-V יכולים לגשת ל-64 יחידות עיבוד מרכזיות וירטואליות, 1TB של זכרון וכוננים קשיחים וירטואליים של 64TB.

 

* תמיכת אשכולות עבור מספר כולל של עד 64 צמתים ו-4000 מחשבים וירטואליים.

 

              

                                                                                  

מיגרציה של שרתים ירטואלים ללא צורך בקלאסטר 

__+
 

* לא זמין

 

 

 

* לא זמין

 

 

 

* היכולת להעביר מכונות וירטואליות בין מארחי Hyper-V בקלאסטרים או שרתים שונים ללא שיתוף של אחזון, תוך שימוש בחיבור Ethernet בלבד - ללא זמן השבתה.

וירטואליזציית רשתות  של Hyper-V

__+

* לא זמין

 

 

 

 

 

 

 

* לא זמין

 

 

 

 

 

 

 

* היכולת לבודד תעבורה ברשת של יחידות עסקיות שונות או לקוחות שונים בתשתית משותפת, עם צורך קטן יותר ברשתות תקשורת מקומיות וירטואליות (VLAN).

 

* היכולת להעביר מחשבים וירטואליים כנדרש ברחבי תשתית וירטואלית, תוך שימוש הקצאות הרשת הוירטואלית.

שכפול של Hyper-V --+
 

* לא זמין

 

 

 

* לא זמין

 

 

 

פתרון המטפל בהיבט של אחסון עומסי עבודה ומשכפל מחשבים וירטואליים ביעילות, באופן תקופתי ובצורה א-סינכרונית בין רשתות לאתר או מיקום מרוחק לצורך שחזור מכשל.

אחסון מבוסס קבצים בעל זמינות גבוהה ועלויות נמוכות

--+
                              

* אחסון קבצים של Server Message Block (SMB) 3.0 אינו זמין

                                         

 

 

* אחסון קבצים של Server Message Block (SMB) 3.0 אינו זמין

 

 

 

 

* שיפורים חדשים בפרוטוקול SMB 3.0 וחומרה חסכונית עם שירותי קבצים חדשים לאחסון נתונים של יישומי שרת כגון מסדי נתונים של SQL וכוננים קשיחים וירטואליים עבור Hyper-V במיקומי קבצים משותפים.

WIndows Powershell 3.0

-+-+
 

* תמיכה עבור למעלה מ-100 פקודות cmdlet

 

 

 

 

 

 

 

* תמיכה עבור למעלה מ-200 פקודות cmdlet

 

 

 

 

 

 

 

* פלטפורמת ניהול מקיפה עבור מרכז נתונים בעל למעלה מ-2,300 פדוקות cmdlet.

 

* הפעלות גמישות בשרת המרוחק לצורך התמודדות על הפרעות שונות.

 

* לימוד מפושט עם גילוי משופר של פקודות cmdlet ותחביר עקבי ופשוט בכל פקודות ה-cmdlet.

 יישומים היברידיים-+-+
 

* דרישה של רשתות וירטואליות פרטיות (VPN) או קישורית אחרת מנקודה לנקודה לתקשורת בין חלקי יישוים המופרדים גיאוגרפית

* דרישה של רשתות וירטואליות פרטיות (VPN) או קישורית אחרת מנקודה לנקודה לתקשורת בין חלקי יישוים המופרדים גיאוגרפית

* הגנה על השקעות קיימות ביישומים מקומיים

 

* ניהול יישומים מאוחד.

 

* הגמישות לבנות ולפרוס יישומים היברידיים מקומיים בענן.

 --+
 

* קשה לבגיע לצפיפות גבוהה ביישומי אינטרנט

 

* מיפוי 1:1 של אישורי Secure Sokets Layer (SLS)L לכתובות IP

 

* היעדר בידוד משאבים ובקרת משאבים מסכן השבתה של השרת עקב יישום בודד

 

 

 

 

 

 

* קשה להגיע לצפיפות גבוהה ביישומי אינטרנט

 

* מיפוי 1:1 של אישורי SSL לכתובות IP.

 

* רמות בסיסיות, ידניות ותגובתיות של בידוד ובקרת משאבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* מיכה נרחבת עבור יישומי איטנרנט ואסטרטגיות מבוססות ענןעם תכונות חדשות ומשופרות

 

* צפיתות ארתי אינטרנט משופרת שמטרתה לסייע לארגונים ולס]קים מארחים להגדיל את מספר האתרים שבהם הם תומכים, עם אותה הכמות של ציוד חומרה.

 

* תכונות כגון ארגז חול (Sandboxing), מדידת CPU ועוד, לצורך בידוד ואבטחה שח סביבות מרובות דיירים תוך שמירה על מעקב קפדני אחר רמת השימוש במשאבים.

 

 

 

תשתית שולחן עבודה וירטואלי _VDI) מפושטת ועשריה בתכונות. --+
 

 * לא זמין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* תמיכה בגרסאות קודמות של VDI סיפקה למשתמשים גישה לחוויות שימוש עקביות יותר, מאובטחות יותרובעלות רמה גבוהה יותר של התאמה אישית, בתוך הרשת הארגונית אן מחוץ לה, תוך מתן אפשרות למחלקת ה-IT לשפר את התאימות באמצעות שליטה מרכזית וניהול הגישה למידע סודי.

 

* ניהול מפושט באמצעות תשתית אחת מרכזית בין נכסים פיסיים ווירטואליים, אשר מאפשר הקצאה מיידית של יישומים ומחשבים שולחניים של הארגון על מנת לצמצם זמן אי-םעילות של המתשמשים תוך ציוד מחלקת ה-IT באפשרות לספק גישה ליישומים מדור קודם.

 

 

* דרכים משופרות לפשט ולזרז משימות פריסה וניהול עבור מנהלי IT, לרבות הליכי התקנה מפושטים המבוססים על אשפים עבור פריסה של שירותי שולחן עבודה מרחוק.

 

* מסוף ניהול מאוחד עבור שולחנות עבודה ירטואליים ויישומים ושולחנות עבודה מבוססי הפעלה.

 

* יצירה, הקצאה וניהול של תיקונים של שולחנות עבודה וירטואליים אישיים או כאלה המאוחסנים במאגר וחוויה עשירה יותר בהתקנים שונים, במיקומים שונים ובתנאי רשת משתנים.

 

 

 בקרת גישה דינאמית--+
 

 * לא זמין.

 

 

 

 

 

 

 * לא זמין.

 

 

 

 

 

                                              

* דרכים חדשות לבקרה על גישה למידע בקבצם ותאימות משופרת לתקנים.

 

 מתן הרשאות ופקדי ביקורת של הדור הבא.

 

* יכולות סיווג להחלת פיקוח על מידע לנתונים שאינם מובנים בשרתי קבצים.