Skip to main content

חבילות אופיס ועוד- Office-SMB

אופיס ופתרונות נוספים לעסקים ומשתמשים פרטיים

מי אנחנו - Office-SMB  יצירת קשר - Office-SMB  Member Login  פתרונות נוספים ותוכנות  Office- פרטי חבילות  Office-SMB - תוכנות  Office-SMB - עמוד הבית   
איזו חבילת אופיס לבחור > מתאימה לצרכים שלי Windows > לצרכיך Windows התאם את  > אופיס 2016-תכונות מנצחות > כל הקישורים לשירותי 365 > תוכנות אבטחה  > OKI > מוצפן SSD > eng >  

 

 

                                                                

 

 

          להלן ריכוז כל המוצרים, הניתנים לרכישה ישירות מאתר מיקרוסופט, באופן מיידי וללא עלות נוספת. 

          עבור חלק מהמוצרים ניתן להתקין גרסת נסיון מלאה למשך חודש ללא כל התחייבות.

 

מס' שם המוצר 

מידע נוסף 

קישור לרכישהגרסת ניסיון

1.

Office 365 Enterprise E4

הקש כאן

לא קיימת

2.

Office 365 Enterprise E3

הקש כאן

הקש כאן

3.

Office 365 Enterprise E2

הקש כאן

לא קיימת

4.

Office 365 Enterprise E1

הקש כאן

לא קיימת

5.

Exchange Online Protection

הקש כאן

הקש כאן

6.

הקש כאן

הקש כאן

7.

Office 365 Enterprise K1 

הקש כאן

לא קיימת

8.

Visio Pro for Office 365

הקש כאן

הקש כאן

9.

Visio Pro for Office 365 (month to month)

הקש כאן

לא קיימת

10.

Project Pro for Office 365

הקש כאן

הקש כאן

11.

Project Pro for Office 365 (month to month)

הקש כאן

לא קיימת

12.

Project Online 

הקש כאן

לא קיימת

13.

Project Online (month to month)

הקש כאן

לא קיימת

14.

Project Online with Project Pro for Office 365 

 

הקש כאן

לא קיימת

15.

Microsoft Office 365 Developer

הקש כאן

הקש כאן

16.

  

 

הקש כאן

הקש כאן

17.

 

הקש כאן

 לא קיימת

18.

Office 365 Small Business Premium

 

הקש כאן

 לא קיימת

19.

Office 365 Small Business Premium (Month to Month)

 

הקש כאן

 לא קיימת

20.

Microsoft Office 365 (Plan P1)

 

הקש כאן

הקש כאן

21.

 

הקש כאן

הקש כאן

22.

Office 365 ProPlus (Month to Month)

 

הקש כאן

לא קיימת

23.

Office 365 ProPlus

הקש כאן

הקש כאן

24.

 

הקש כאן

לא קיימת

25.

 

הקש כאן

לא קיימת

26.

Office Web Apps with SharePoint Plan 2

 

הקש כאן

 לא קיימת

27.

Office Web Apps with SharePoint Plan 1

 

הקש כאן

 לא קיימת

28.

SharePoint Online (Plan 2)

 

הקש כאן

 לא קיימת

29.

SharePoint Online (Plan 1)

 

הקש כאן

 לא קיימת

30.

Lync Online (Plan 2)

 

הקש כאן

 לא קיימת

31.

Lync Online (Plan 1)

 

הקש כאן

 לא קיימת

32.

Exchange Online Kiosk 

 

הקש כאן

 לא קיימת

33.

Exchange Online Archiving (EOA) for Exchange Server

 

הקש כאן

הקש כאן

34.

Microsoft Dynamics CRM Online

 

הקש כאן

הקש כאן

35.

Office 365 Midsize Business

 

הקש כאן

הקש כאן

OFFICE HOME PREMIUM
 

הקש כאן

 
  
  

 

*  יש להקפיד כי בחרת את המוצר הנכון טרם ביצוע הרכישה.